Låt dina kunder sälja åt dig!

03 mars, 2018

Att nöjda kunder är vår bästa marknadsföring vet vi ju. Och ett sätt låta kunderna ”tala” för dig är genom kundcase – korta berättelser som beskriver hur du bidragit till kundens framgång. Inte minst för tjänsteföretagare kan det vara ett effektivt sätt att beskriva sina styrkor och unika fördelar. Några tips för att få till effektiva kundcase:

 

Vet vad du vill illustrera. Vad ska dina kundcase lyfta fram – en särskilt styrka, en viss typ av tjänst, ett unikt sätt att arbeta…? Om du tar fram flera kundcase, så kan du använda olika teman för olika case.

 

Välj rätt kunder. Var har ditt företag haft störst avtryck? Vilka är dina nöjdaste kunder? Och vilka av dessa har du en trygg relation med? Det måste kännas rätt och lätt att fråga om kunden vill ställa upp.

 

Skriv ner dina frågor. Förbered samtalet med kunden. Punkta ner frågorna du vill ställa. Använd gärna öppna frågor, som låter kunden berätta fritt. Ställ följdfrågor vid behov för att fördjupa eller förtydliga.

 

Ta fram en struktur. Din text bör vara kortfattad och lättläst. Använd en struktur som funkar för dig – viktigt är att det tydligt framgår vilka kundens behov var; hur du hjälpte till att lösa problemet; och vilka effekterna blev. Lyft fram det viktigaste i rubriker. Ta med direktcitat från kunden som stärker det du skriver.

 

Kolla med kunden. Skicka kunden din text för genomläsning – gör eventuella ändringar så att han eller hon blir nöjd. Inkludera ett foto på kunden om det går; självklart ska också namn och företag finnas med.

 

Fundera över hur du kan få störst effekt av dina kundcase. Vem vill läsa dem – och var? Din hemsida är en självklar kanal, men även sociala media eller tryckta papperskopior till kundmöten kan vara en bra idé. Håller du en företagspresentation kan du låta kunden ”berätta” även där. Lycka till!

Comment