Så här säljer du dina tjänster

28 juli, 2014

Om du är tjänsteföretagare så delar du sannolikt en utmaning med många andra: att lyckas övertyga dina kunder – trots att du inte kan visa det du säljer. När fördelar och unicitet inte är något man fysiskt kan ta på, så krävs det lite extra för att ro hem affären. Här kommer 6 tips för att lyckas med tjänsteförsäljning:

 

Gör det konkret. Det är ditt ansvar att hjälpa kunden förstå fördelarna med att handla av just dig. Vanligt är att vi berättar hur vi gör något. Mer intressant är såklart de fördelar som kunden får av att använda din tjänst.

 

Var generös. Med stor konkurrens är det inte läge att snåla på kunskap. Få kunder är redo för köp vid en första kontakt. Det betyder att du måste skapa förtroende för dig och det du säljer. Förmedla din kompetens och unicitet via bloggar, artiklar, föreläsningar…

 

Var personlig. Inom tjänsteförsäljning är den egna personen en extra viktig nyckel och möjlighet att skilja sig från mängden. Du är ju något så ovanligt som du – ingen annan har den konkurrensfördelen! Våga lyfta fram dina styrkor och skapa ett personligt uttryckssätt.

 

Produktifiera! Att utveckla dina tjänster till produkter är ett sätt att konkretisera deras värde. (Och att ge dig själv flera intäktskällor). Kunskap kan paketeras i bokform, via onlinekurser, som mallar eller seminarier…

 

Låt andra sköta snacket. Nöjda kunder smäller högt. Be tidigare kunder om korta referenstexter att lägga in på din hemsida; skriv själv korta berättelser om tidigare uppdrag och hur du hjälpte kunden att lösa ett problem (självklart med kundens godkännande).

 

Passion engagerar. Berätta varför du driver ditt företag. Ditt engagemang motiverar dina kunder och gör det lättare att relatera till dig. Det signalerar dessutom att du förmodligen är bra på det du gör – och att du kommer att leverera på hög nivå. Glöm bara inte bort att kombinera hjärta med fakta.

 

Tjänsteförsäljning har sina utmaningar. Med empati, engagemang, och tydlighet så går det lättare!

Comment