Utvärdering – en otippad kompis!

15 oktober, 2011

Pengar in på kontot och bra kundflöde – rätt lätt att konstatera att företaget går bra, eller hur? Men innan allt rullar – hur ska du veta att du är på rätt väg? Och om företaget plötsligt går sämre, hur ska du ta reda på vad du bör förändra? Och även om det verkar gå bra just nu, hur bra koll har du egentligen?

 

Dagens tema är något som ligger mig varmt om hjärtat – även om det kan innebära att jag är något av en torrboll. Det handlar om utvärdering och hur du som småföretagare enkelt kan använda utvärderingen till att minska din stressnivå och säkra toppresultat.

 

Så hur göra? Jag går rakt på sak:

 

Gå igenom alla dina mål med företagandet. Att det ska vara lönsamt är självklart. Men vilka andra mål har du förutom det? Din personliga utveckling? En viss position eller image på marknaden? Att ha de nöjdaste kunderna i branschen? Att företaget ska växa si eller så snabbt?

 

Sätt ett mätbart värde på varje mål. Vad betyder lönsamhet för dig? Gör det konkret i termer av antal kunder och/eller reda pengar. Att utvecklas personligen – betyder det att du vill utveckla en ny kompetens, få mer tid över till familjen eller något annat? Var så specifik du kan.

 

Tidssätt varje mål. När ska du ha nått din önskade lönsamhet? Dina övriga mål? Olika saker är olika viktiga vid olika tider. Vad vill du fokusera på just nu? Vad kan du lägga lite längre fram i tiden? Prioritera målen sinsemellan.

 

Bestäm dig för hur du ska mäta dina resultat. Hur gör du t ex för att ta reda på hur nöjda/missnöjda dina kunder är? Vilken information behöver du för att veta hur du kan bli ännu bättre? Hitta enkla mätvärden som ger dig användbar feedback. Ta hjälp av smidiga gratisprogram på nätet om du t ex vill göra kundenkäter.

 

Boka in tider för mätning. När, under resans gång, är det lämpligt att stämma av om du är på rätt väg eller inte? Om dina mål ska nås inom ett halvår kanske du t ex ska mäta varannan månad från och med nu?

 

Var tydlig med när du vill se vilka resultat. Hur långt får det gå innan du bör ändra något i ditt företagande? Hitta sambanden mellan det du gör och de resultat du får. Du bör du vara säker på vad som orsakar vad – det gäller ju att lösa problemen, inte lindra symptomen.

 

Några vanliga myter kring utvärdering:

 

Det går inte! En invändning som framförallt dyker upp när det handlar om så kallade ”mjuka värden”. Det går visst! Det handlar om att hitta de viktigaste nyckelvärdena och sätt att göra dem transparenta.

 

Det är läskigt! Rädslan för utvärdering bottnar ofta i brist på kommunikation. Minska den negativa känslan av kontroll: involvera dina medarbetare och lyft fram målsättningen med utvärderingen. Tryggheten ökar när man vet att man gör rätt och tillräckligt.

 

Vänta tills efteråt! Först då vet man ju hur det gick, menar många. Jag säger: du får större användning av utvärderingen om du gör den under resans gång. Gjort är, som bekant, gjort. Självklart är det bättre att tidigt kunna påverka för att nå ännu bättre resultat.

 

Det kan bli fel! Ja, allt kan alltid bli fel. Viktigt att tänka på dock, är att valet av mätkriterier kan påverka beteenden på ett negativt sätt. Fundera över eventuella sidoeffekter med dina mätvärden. Går det att lösa eller bör du hitta andra värden att stämma av?

 

Att utvärdera behöver varken vara svårt eller överambitiöst. Utvärderingen är din kompis! Den visar dig om det du gör är rätt och tillräckligt – eller om det finns saker i ditt företag som du bör göra annorlunda. Du får koll helt enkelt, och kan sova bättre om natten. Inte helt fel, eller vad säger du?

 

Är utvärdering något som nästan får dig att somna? Undviker du att stämma av dina resultat? Jag hjälper dig att göra det enklare – och roligare! Kontakta mig för ett samtal om hur jag kan hjälpa dig och ditt företag.

Comment